Algemene Voorwaarden

 • Elke 1e van de maand wordt de betaling via automatische incasso afgeschreven van uw rekening
 • Wordt u na de eerste maand lid, dan wordt het lidmaatschapsgeld en de eenmalige inschrijfkosten berekend voor de volgende maand
 • Indien de contributie gestorneerd wordt zijn wij genoodzaakt de persoon in kwestie aan te geven bij het incassobureau
 • Bij achterstand van 2 maanden wordt er contact opgenomen met het incassobureau
 • Bij uitschrijving hanteren wij een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • Er vindt geen teruggave van lidmaatschapsgeld plaats
 • Opzeggingen kunnen alleen per mail gedaan worden
 • Abonnementen met automatische incasso kunnen na de minimale looptijd worden opgezegd met 1 kalendermaand opzegtermijn
 • Inschrijfkosten bedragen 15 euro
 • Leden die uitgeschreven zijn kunnen binnen 1 jaar weer inschrijven zonder dat hier inschrijfkosten aan verbonden zijn
 • Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten
 • Tijdens groepslessen gebruik je een handdoek
 • In de trainingsruimte draag je schone en correcte sportkleding
 • In de sportruimte zijn geen buitenschoenen toegestaan
 • Losse onderdelen leg je na gebruik terug op de daarvoor bestemde plaats
 • Royal Gym Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in de gym
 • Het is niet toegestaan andere sporters lastig te vallen
 • Discriminatie leidt altijd tot uitschrijving, iedereen is bij Royal Gym Amsterdam gelijk
 • Meld misstanden altijd direct aan het personeel om erger te voorkomen
 • De kleedkamers dienen na gebruik schoon achtergelaten te worden
 • Gevonden voorwerpen blijven maximaal 2 weken liggen
 • Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent
 • De instructeur mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen
 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of gebouw van Royal Gym Amsterdam, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
 • Iedereen is verplicht toegebrachte schade direct aan medewerker te melden. Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld